Natuurbeheer

Natuurbeheer

Voor peilbeheer in natuurgebieden kunnen de pompen van Aqua Delta uitstekend ingezet worden. Bijvoorbeeld voor het creeren van stromen van zilte kwel of ijzerhoudend water. Maar ook het creeren van wetlands behoort tot de mogelijkheden.

Waterpeil beheer

 

In de Saiterpolder, Earnewald in Friesland is een pomp geinstalleerd met als doel om ijzerhoudende kwel uit de polder in het ernaast gelegen moerasbos te pompen. Dit naast het doel van milieu vriendelijk pompen van overtolig water uit de polder.Richtprijs voor deze installaties (incl accu systeem) 9000 - 11.000€

Weidevogel beheer en zilte kwel

 

 

In de Oostkustpolders in België nabij Oostende zijn twee hooiland pompen ingezet voor weidevogelbeheer maar ook om de deels zilte kwel in een grotere gebied te verspreiden.

Veengebied

 

 

Net ten noorden van Utrecht liggen de vechtplassen. Nabij een van deze plassen is een gebied waarbij het peil hoog gehouden wordt samen met een een electrische pomp. De zonnepompen ondersteunen met name in de zomer het peilbeheer op een milieu vriendelijke wijze.

aquadelta pompen

 

Rivierdijk 829 w.s. Hardinxveld-Giessendam

Telefoon: +31 (0)633 929 214

E-mail: info@aquadeltapompen.nl