Waterberging

Waterberging

Voor waterbergingen kunnen zonnepompen een goede rol spelen. Het maakt de keuze voor een bergings gebied makkelijker en er hoeft geen kabel aangelegd te worden. Door het pomp karakter van een zonnepomp zal ook de bergiing niet te snel leeg gepompt worden terwijl er nog vollop behoefte is aan de pompcapciteit van het bemalingsgebied. Ook hebben zonnepompen juist in de periodes van zware buien (van voorjaar tot najaar) juist hun beste capaciteit.

Waterberging

 

Zonnepompen kunnen prima ingezet worden in (droge) waterbergingen. Zeker als er ook een natuurbeheercomponent meespeelt. Te denken valt aan weidevogelbeheer en moerasbos.

Waterberging Draaiweid

 

 

In de waterberging draaiweid in beheer van Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) is als de eerste waterberging in Nederland voorzien van een zonnegemaal.

Saiterpolder

 

In de Saiterpolder, Earnewald word een zonnepomp toegepast met een capaciteit van gemiddeld 300m3/dag. Dit zonnegemaal wordt gebruikt samen met het vijzelgemaal elders in de polder. Omdat deze polder geen bebouwing heeft zou hij ook kunnen dienen als waterberging

aquadelta pompen

 

Rivierdijk 829 w.s. Hardinxveld-Giessendam

Telefoon: +31 (0)633 929 214

E-mail: info@aquadeltapompen.nl